Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMATIVNI IZRAČUN - HR

 

Štedišama koje su već primile informativni izračun želimo objasniti ako se slažu s informativnim izračunom, ne moraju poduzimati nikakve daljnje korake s njihove strane. Fondu nije potrebno javiti da se s informativnim izračunom slažete. Fond će počekati da prođe valjani pravni rok od 30 dana od uručenja pošte, u tom predpisanom roku možete uložiti svoj prigovor. Ako prigovor neće biti uložen novac će biti nakazan skupa s predpisanim kamatama od dana kada je informativni izračun izdan do dana isplate, tj. 30-ti dan po pravomoćnosti.

 

Želimo napomenuti da se štediše ne mogu odreći prava na prigovor na informativni izračun. Zakon o načinu izvršenja presude Europskog suda za ljudska prava  (u daljnjem tekstu: Zakon), te mogućnosti ne daje. Postupak verifikacije je poseban upravni postupak te sukladno sa četvrtim stavom, članka sedam Zakona, sva pitanja koja Zakon ne obuhvaća upotrebljavaju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku (ZUP) koji u 229. članku određuje mogućnost odustajanja od pritužbe. Zakon u trećem stavu, članka petnaest određuje da protiv odluke Fonda pritužba nije moguća, iz toga izlazi da se štediša ne mogu odreći pravu na pritužbu.
 
Štediše molimo da kada prime informativni izračun neka još jednom dobro provjere da li su podaci o bankovnom računu ispravni na kojega će Fond nakazati novčana sredstva. Ako opazite pogrešku molimo vas da to odmah javite Fondu. Ako slučajno dođe do promjene sukladno sa 17. člankom Zakona štediša mora pismeno obavijestiti Fond u predpisanom roku za predaju prigovora protiv informativnog izračuna (tj. u periodu od predaje prigovora do izdavanja rješenja zahtjeva za verifikaciju).

 

Radi porezne obrade moramo ispostaviti prvi stav 19. članka Zakona koji određuje da se porez od isplaćenih kamata starih deviznih depozita (obračunane od 1992. dalje) isplećene fizičkoj osobi ne plača porez Republici Sloveniji, jedino ako se isplaćuje fizičkoj osobi koja je dobila ovrhu iz neisplaćenog deviznog depozita od korisnika na temelju valjanog pravnog posla u okviru vršenja djelatnosti. Od kamata isplaćenih poslovnom subjektu ili fizičkoj osobi koja je dobila pravo na ovrhu starih neisplaćenih deviznih depozita na temelju valjanog pravnog posla se ne izračuna, ne odbije i ne naplati porez po zakonu na dohodak ili po zakonu koji određuje dohodak pravnih osoba.

 

Štedišama koje nemaju državljanstvo Republike Slovenije savjetujemo da se za sva pitanja oko plaćanja poreza obrate na nadležan porezni Ured u svojoj državi. Ako će štediša morati svojoj poreznoj upravi podnijeti dodatna objašnjena zbog informativnog izračuna ili detaljan pregled kamata za određene godine, Fond će mu poslati svu potrebnu papirologiju, ako uloži pismeni zahtjev.