Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Po šestih letih visoki predstavniki za nasledstvo spet za isto mizo

Po  šestih letih visoki predstavniki za nasledstvo spet za isto mizo

 

V Sarajevu je 11. in 12. novembra 2015 potekala 4. seja Stalnega skupnega odbora visokih predstavnikov držav naslednic SFRJ za nasledstvo.

 

Sporazum o vprašanjih nasledstva, ki je bil podpisan leta 2001 na Dunaju, je ustanovil Stalni skupni odbor visokih predstavnikov, katerih naloga je, da bdijo nad uresničevanjem Sporazuma ter razpravljajo o odprtih vprašanjih, ki iz nasledstva izvirajo. Sporazum vsebuje 7 prilog, ki urejajo posamezna področja nasledstva nekdanje skupne države. Za uresničevanje njihovih določb so zadolženi posamezni odbori, v katere države naslednice imenujejo svoje člane.

 

 

 

 

 

Seje v Sarajevu se je udeležila visoka predstavnica RS za nasledstvo dr. Ana Polak Petrič z delegacijo, ki so jo sestavljali predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve,  Ministrstva za finance in Sklada RS za nasledstvo. Visoka predstavnica ocenjuje, da je bilo po 6 letih zastoja v pogajanjih, srečanje koristno, saj so države naslednice pregledale stanje na posameznih področjih izvajanja sporazuma. Visoki predstavniki so  soglasno sprejeli 12 priporočil vladam, na podlagi katerih se bo reševanje nekaterih odprtih vprašanj lahko nadaljevalo bolj učinkovito in hitreje.

Slovenija je izpolnila zastavljene cilje na srečanju in vzpodbudila razpravo pooblaščenih predstavnikov nekdanje SFRJ o temah, ki so za našo državo prioritetne. Slovenija je tako pojasnila stanje glede izvrševanja sodbe ESČP v zadevi Ališić o poplačilu še nepoplačanih varčevalcev nekdanjih podružnic Ljubljanske banke v Sarajevu in Zagrebu. Sodba predstavlja za države naslednice novo okoliščino in Slovenija je države naslednice pozvala k nadaljevanju pogajanj po 7. členu priloge C Sporazuma. Nepravično bi namreč bilo, da bi Slovenija prevzela nase nesorazmerno velik delež jamstev za stare devizne vloge. Odgovor držav naslednic na ta poziv Slovenija pričakuje do 15. januarja 2016. Na področju finančnih sredstev in obveznosti je Stalni skupni odbor sicer dosegel soglasje o priporočilu, da pristojni odbor za prilogo C nadaljuje z obravnavo razdelitve dolgov nekdanje SFRJ.

Glede na to, da sestanka visokih predstavnikov ni bilo od leta 2009, se je dr. Polak Petrič na zasedanju zavzela za redna srečanja visokih predstavnikov in dosledno izvrševanje sprejetih priporočil. Pozvala je države naslednice, da se vzdržijo blokiranja posameznih dogovorov zaradi svojih ozkih individualnih interesov. To se še posebej nanaša na pogajanja za prevzem jamstev za devizne hranilne vloge.

Visoki predstavniki so soglašali, da je bilo na področju delitve kulturne dediščine v preteklosti narejenega zelo malo. Samo Slovenija je doslej izpolnila obveznost po Sporazumu in pripravila seznam svoje kulturne dediščine v Srbiji. Sprejeli so priporočilo vladam držav naslednic, da se ustanovi Skupni odbor za prilogo A in čim prej prične z delom.

Glede delitve diplomatskih in konzularnih predstavništev nekdanje SFRJ je bilo v ospredju vprašanje izpolnitve že sprejetih dogovorov iz preteklosti. Visoki predstavniki so sprejeli priporočilo, da naj države izvedejo vse aktivnosti za realizacijo že dogovorjenega ter se zavzeli za nadaljevanje dokončne razdelitve diplomatskih in konzularnih predstavništev. Pričakovati je, da bodo priporočila pripomogla k temu, da čim prej prevzamejo že dodeljene nepremičnine v tujini ter razdeli še preostala diplomatska lastnina SFRJ. To bi pomenilo izpolnitev pogojev, ki bodo omogočili, da Slovenija v svojo last prevzame nepremičnine v Tanzaniji, Maroku, Maliju in Braziliji., ki so ji bile dodeljene v letu 2012. Visoki predstavniki so vlade držav naslednic pozvali k sklicu pristojnega skupnega odbora držav naslednic, ki je pristojen za implementacijo teh dogovorov, do sredine februarja 2016. Odbor naj bi razpravljal tudi o vprašanju morebitne dopolnitve seznama nepremičnin, ki se nahaja v prilogi B Sporazuma.

Na področju arhivov so visoki predstavniki pripoznali, da je bil narejen določen napredek, a opozorili, da še vedno niso zagotovljeni enakopravni pogoji držav naslednic za dostop do vseh arhivov SFRJ. Pohvalili so projekt digitalizacije skupnih arhivov SFRJ, ki se je začel na slovensko pobudo, in vladam držav naslednic priporočili, da podprejo njegovo realizacijo. Sprejeta priporočila prav tako pozivajo vlade držav naslednic k srečanju pristojnega odbora za arhive v šestih mesecih ter k zagotovitvi pogojev za učinkovito implementacijo sporazuma na tem področju.

Visoki predstavniki so izrazili zadovoljstvo z implementacijo sporazuma na področju pokojnin, ki se rešujejo na podlagi priloge E Sporazuma. S sklepanjem dvostranskih sporazumov med državami naslednicami so določbe Sporazuma na tem področju skoraj v celoti izvršene.

Priloga G se nanaša na varovanje zasebnega premoženja in pridobljenih pravic državljanov in drugih pravnih oseb SFRJ. Visoki predstavniki so tudi na pobudo Slovenije na zasedanju priporočili državam naslednicam, da učinkovito implementiraljo vsebino priloge G. Če se državam zdi potrebno, lahko v ta namen sklenejo dvostranske sporazume.

Razpravo Stalnega skupnega odbora držav naslednic je zaznamovalo tudi pereče vprašanje delitve sredstev t.i. bank SFRJ z mešanim kapitalom, pri katerem po pričakovanjih države niso dosegle napredka.

V skladu z dogovorjenim vrstnim redom je Hrvaška napovedala, da bo 5. zasedanje Stalnega skupnega odbora v prvi polovici prihodnjega leta potekal v Zagrebu.