Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Srečanje strokovne skupine za implementacijo sodbe Ališić z zastopnikom pritožnikov pred ESČP

Ljubljana, 14. december 2015 - 9. decembra 2015 so se predstavniki Strokovne medresorske skupine za implementacijo sodbe Ališić srečali z Bešlom Mujčinom, zastopnikom pritožnikov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP). Mujčin je v imenu Aziza Sadžaka v začetku septembra 2015 sklenil prijateljsko poravnavo z Republiko Slovenijo, kar je predstavljalo pomemben signal varčevalcem, ki so 1. decembra 2015 začeli vlagati zahtevke za verifikacijo starih deviznih vlog.

 

V zvezi z izvrševanjem zakona o načinu izvršitve sodbe (ZNISESČP) je Mujčin izpostavil nekatera praktična vprašanja, s katerimi se srečujejo nekateri varčevalci pri vlaganju zahtev za verifikacijo. Glede dostopnosti predlaganih obrazcev, na katerih lahko upravičenci pri Skladu RS za nasledstvo vlagajo zahteve, mu je bilo pojasnjeno, da so le-ti poleg slovenskega jezika na voljo še v angleškem, hrvaškem in bosanskem jeziku in jih upravičenci lahko najdejo na spletni strani Sklada. Tistim, ki spletnih orodij niso vešči, Sklad na njihovo zahtevo pošlje obrazec brezplačno po pošti. Prav tako so obrazci dostopni na slovenskih diplomatsko konzularnih predstavništvih.

 

Predstavniki Strokovne medresorske skupine in Mujčin so izrazili zaskrbljenost zaradi zavajanj predstavnikov nekaterih združenj varčevalcev ter odvetniških pisarn, ki trdijo da je postopek vlaganja zahtev zapleten in je zastopanje s strani odvetnika nujno. Sklad za nasledstvo je že večkrat pojasnil, da je postopek razumljiv, enostaven, dostopen in varčevalcem ne povzroča večjih stroškov, kar potrjujejo tudi varčevalci, ki so doslej zahteve za verifikacijo v več kot 95 % vložili sami.

 

Varčevalci prav tako ne smejo nasedati neresnicam, da je potrebno zahtevi prilagati določena potrdila, ki se jih proti plačilu pridobi od institucij v Bosni in Hercegovini oz. na Hrvaškem, kot varčevalcem neposredno ali preko medijev sporočajo nekatera združenja varčevalcev. Zahtevi je potrebno priložiti samo dokumente, kot so navedeni v javnem pozivu za vlaganje zahtev. V kolikor bi moral posamezen upravičenec zaradi pomanjkanja originalnih dokumentov dostaviti dodatna dokazila, jih bo k temu uradno pozval Sklad. 

 

Republika Slovenija poudarja, da so navedena zavajanja varčevalcev s strani nekaterih združenj in odvetniških pisarn nekorektna in lahko upočasnijo proces vlaganja zahtev, njihove verifikacije in končnih izplačil. S tem je ogrožen poglavitni namen zakona o načinu izvršitve sodbe v zadevi Ališić (ZNISESČP), namreč da bi upravičenci kar najhitreje prišli do svojih deviznih vlog, na katere čakajo že več kot 20 let.