Skoči na vsebino

NOVICA

Izdajanje informativnih izračunov

Sklad RS za nasledstvo je začel z izdajanjem prvih informativnih izračunov tistim upravičencem, ki so oddali popolno vlogo. Sklad zahteve za verifikacijo obravnava po vrstnem redu prispetja in v primeru nepopolne vloge upravičence poziva k dopolnitvam vloge ali jim na osnovi popolne vloge izda informativni izračun.

 

V zvezi s tem pojasnjujemo upravičencem, ki so informativne izračune že prejeli, da v kolikor se z izdanim informativnim izračunov strinjajo, nadaljnji koraki iz njihove strani niso več potrebni. V kolikor se namreč upravičenec z izračunom strinja, Sklad počaka, da od datuma vročitve izračuna poteče predpisani 30-dnevni rok za vložitev ugovora, potem pa nakaže znesek, skupaj s pripisanimi obrestmi od dneva izdaje izračuna do dneva izplačila, 30. dan po pravnomočnosti.

 

Upravičence pa v zvezi s prejetimi informativnimi izračuni naprošamo, da na njem še enkrat preverijo točnost podatkov o računu, na katerega bo Sklad nakazal sredstva in morebitne popravke takoj sporočijo Skladu.