Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svet Evrope pozdravil napredek pri izvrševanju sodbe Ališić. Slovenija vseh podatkov iz glavne podružnice LB Sarajevo še ni prejela

Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope za človekove pravice (OMN DH) je 10. marca pozdravil pričetek delovanja verifikacijske sheme in prva izplačila varčevalcem v zvezi z uresničevanjem sodbe Ališič v Sloveniji. Obravnava zahtev varčevalcev glavne podružnice LB Sarajevo se bo lahko pričela po sklenitvi memoranduma z BiH in izročitvi vseh potrebnih podatkov.

 

Na marčevskem zasedanju (8. – 10. marec) je OMN DH pregledal delovanje sheme oz. realizacijo načrtovanih ukrepov, ki jih je Slovenija predvidela v okviru izvrševanja sodbe. 

  

Odbor je pozdravil dejstvo, da je shema za verifikacijo in izplačilo starih deviznih vlog v zvezi s podružnico Zagreb pričela delovati 1. decembra 2015.

   

Z zakonom predpisani rok za vlaganje zahtev varčevalcev je pričel teči 1. decembra 2015 in bo trajal do 31. decembra 2017. Sklad RS za nasledstvo je do sedaj prejel približno 16.000 zahtev za verifikacijo. Rok za odločanje o zahtevi znaša 3 mesece od prejema popolne vloge, izplačilo se na račun varčevalca izvede 30. dan po pravnomočnosti odločbe. Prvi paket izplačil se izvaja v obdobju od 3. do 14. marca 2016, gre za 39 vlog v skupni višini 685 tisoč EUR. Obravnava zahtev varčevalcev LB glavne podružnice Zagreb poteka nemoteno in v predvidenih zakonskih rokih.

  

Za varčevalce LB glavne podružnice Sarajevo pa zakon o načinu izvrševanja sodbe Ališić v 21. členu predvideva, da se odločanje o njihovih zahtevah odloži, dokler BiH Sloveniji uradno ne izroči vseh potrebnih podatkov, ki se nanašajo na varčevalce sarajevske podružnice. Skladno z zakonom je za to potrebno med Slovenijo in BiH skleniti memorandum. Glavna podružnica Sarajevo je bila leta 1993 nacionalizirana in Slovenija s temi podatki ni razpolagala. Verifikacija zahtev varčevalcev in s tem izvršitev sodbe je zato brez sodelovanja BiH oblasti neizvedljiva. 

  

Ker po dobrem letu poskusov to vprašanje še vedno ni rešeno, je OMN-DH v današnjih sklepih tudi sporočil, da se bodo pogovori med predstavniki Slovenije, BiH in Sekretariata nadaljevali s sestankom v Sarajevu, ki bo sklican do konca aprila 2016. OMN-DH se bo z rezultatom teh pogovorov seznanil na svojem zasedanju junija 2016.

 

Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope za človekove pravice (OMN-DH), ki skrbi za nadzor nad izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), je 23. septembra lani pozitivno ocenil, da so določbe slovenskega zakona o načinu o izvrševanja sodbe v zadevi Ališić skladne s sodbo. Slovenijo je pozval, da nadaljuje v začrtani smeri in zagotovi, da bo verifikacijska shema pričela pravočasno delovati.