Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odziv na članek Al Jazeere ''Štediše Ljubljanske banke pripremaju tužbe'' in novosti glede varčevalcev LB Sarajevo

Republika Slovenija je Evropskemu sodišču za človekove pravice, Svetu Evrope in v javnosti že večkrat potrdila zavezo, da spoštuje sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Ališić in drugi proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji, št. 60642/08, z dne 16. julija 2014, in jo bo izvršila. To potrjujejo tudi njene dosedanje aktivnosti in napori, povezani z implementacijo sodbe. Odbor ministrskih namestnikov pri Svetu Evrope, ki nadzoruje izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), je na svojem 1236. zasedanju septembra 2015 potrdil zakonodajno rešitev, ki jo je Slovenija sprejela kot podlago za izvršitev sodbe, ter na 1250. zasedanju marca 2016 izrazil zadovoljstvo nad napredkom pri njenem izvrševanju.

 

Za izvršitev sodbe Slovenija potrebuje podatke o višini neizplačanih starih deviznih vlog in identifikacijske podatke o njihovih imetnikih. Za razliko od podružnice Ljubljanske banke v Zagrebu, je bila nekdanja podružnica Ljubljanske banke v Sarajevu leta 1993 nacionalizirana in je doživela vrsto sprememb pravnega statusa, na katere niti Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, niti Republika Slovenija nista imeli vpliva. Trenutno je pod skrbništvom oblasti Bosne in Hercegovine.

 

Glede na navedeno je verifikacijski postopek za varčevalce podružnice Ljubljanske banke v Zagrebu lahko stekel v predvidenem roku, medtem ko je skladno z 21. členom Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP) odločanje o zahtevah za verifikacijo varčevalcev nekdanje podružnice Ljubljanske banke v Sarajevu odloženo do pridobitve vseh potrebnih podatkov za to podružnico (skladno s 4. odstavkom 9. člena ZNISESČP). Del podatkov je bil Sloveniji sicer predan v elektronski obliki preko veleposlaništva BiH v Ljubljani v juliju 2015, vendar med njimi ni vseh potrebnih za izvedbo postopka verifikacije, kar se v prvi vrsti nanaša na podatke, ki bodo omogočili nedvoumno identifikacijo upravičencev. Datum, ko bodo pridobljeni vsi potrebni podatki, bo objavil minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Sklada Republike Slovenije za nasledstvo.

 

Pod pokroviteljstvom Sveta Evrope – oddelka za nadzor nad izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice je 6. in 7. aprila 2016 v Sarajevu potekal konstruktiven sestanek z oblastmi Bosne in Hercegovine, na katerem je bilo ugotovljeno, da se v arhivu nekdanje podružnice Ljubljanske banke v Sarajevu nahaja dokumentacija, ki je nujna za izvedbo postopka verifikacije. Dogovorjeno je bilo, da bodo oblasti Bosne in Hercegovine omogočile skeniranje in uporabo te dokumentacije skupaj z že prejeto elektronsko bazo podatkov, kar bo omogočilo pričetek verifikacijskega procesa za varčevalce nekdanje podružnice Ljubljanske banke v Sarajevu.

 

Po sestanku v Sarajevu je bil med obema stranema dne 27. aprila 2016 podpisan dogovor, ki med drugim vsebuje zavezo oblasti Bosne in Hercegovine, da bodo Sloveniji omogočile dostop do arhivov z namenom skeniranja potrebne dokumentacije, ter zavezo Slovenije, da v šestih tednih po prejemu dokumentacije le-to vnese v elektronsko bazo podatkov ter prične s postopkom verifikacije za varčevalce nekdanje podružnice Ljubljanske banke v Sarajevu. Slovenija se je tudi zavezala, da bodo tako pridobljeni podatki uporabljeni izključno za namen verifikacije neizplačanih starih deviznih vlog. Republika Slovenija je po diplomatski poti že zaprosila oblasti Bosne in Hercegovine, da ji omogočijo dostop, skeniranje in uporabo potrebne dokumentacije.

  

Glede navedb v nekaterih medijih, da ni zagotovljenih sredstev v proračunu Republike Slovenije pojasnjujemo, da so le-ta zagotovljena, in sicer za izplačilo neizplačanih starih deviznih vlog v obeh podružnicah Ljubljanske banke (v Sarajevu in v Zagrebu). Ker lahko varčevalci svoje zahtevke vlagajo od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2017, so proračunska sredstva v celoti zagotovljena in razporejena na tri leta, kot bodo glede na obdobje vlaganja zahtevkov trajala izplačila v okviru verifikacijskega postopka. Sredstva se med leti lahko tudi prerazporedijo glede na potrebe verifikacijskega postopka.

 

Do sredine maja 2016 je Slovenija prejela več kot 21.000 zahtev za verifikacijo, izdala preko 2.900 informativnih izračunov, do konca maja 2016 pa bo izvedla že več kot 1.000 nakazil na račune varčevalcev.