Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pričelo se je skeniranje arhiva nekdanje Glavne podružnice Sarajevo

Odločanje o zahtevkih za verifikacijo neizplačanih starih deviznih vlog varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke, Glavne podružnice Sarajevo, je v skladu s prvim odstavkom 21. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 odloženo do pridobitve podatkov o omenjenih varčevalcih.

 

Na tem področju je bil v zadnjem času dosežen občuten napredek, saj sta pod pokroviteljstvom Sveta Evrope Republika Slovenija ter Bosna in Hercegovina 27. aprila 2016 podpisali dogovor, ki ureja pridobitev podatkov nekdanje Glavne podružnice Sarajevo in posledično pričetek postopka verifikacije. Na osnovi tega je Republika Slovenija 5. maja 2016 z verbalno noto zaprosila Bosno in Hercegovino za dovoljenje za dostop v arhiv Glavne podružnice Sarajevo in skeniranje dokumentacije, ki se nahaja v njem.

 

Dne 6. junija 2016 je Bosna in Hercegovina z verbalno noto odgovorila in dovolila Republiki Sloveniji oziroma njeni pooblaščeni družbi dostop do arhiva Glavne podružnice Sarajevo in skeniranje dokumentacije. Omenjena dokumentacija je poleg dokumentacije, ki jo je Bosna in Hercegovina že predala Republiki Sloveniji, ključnega pomena za postopek identifikacije imetnika stare devizne vloge.  

 

Izbor izvajalca skeniranja je bil izveden s postopkom javnega naročila, na podlagi katerega je bil izbran Mikrocop d.o.o., Ljubljana. Pogodba z njim je bila podpisana 21. junija 2016, izvajalec pa je s skeniranjem v arhivu Glavne podružnice Sarajevo pričel 6. julija 2016. V skladu s pogodbenimi določili je rok za izvedbo del en mesec od začetka skeniranja.

 

Skladno z dogovorom med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino, z dne 27. aprila 2016 bo Republika Slovenija pridobljeno dokumentacijo Glavne podružnice Sarajevo v šestih tednih po njenem prejemu od izvajalca vnesla v elektronsko bazo podatkov.

 

Na podlagi slednjega bo minister za finance v Uradnem listu Republike Slovenije objavil datum pridobitve podatkov Glavne podružnice Sarajevo, s čimer bo izpolnjen pogoj za pričetek postopka verifikacije varčevalcev Glavne podružnice Sarajevo. Na podlagi navedene časovnice pričakujemo to objavo v mesecu septembru 2016.

 

Od navedene objave datuma pridobitve podatkov dalje bo Sklad pričel z obravnavo vloženih zahtev za verifikacijo varčevalcev Glavne podružnice Sarajevo in tedaj bo pričel teči tri mesečni rok za odločanje o popolnih vlogah.

 

O popolnih zahtevah bo Sklad odločal po vrstnem redu njihovega prispetja, ob tem pa bo pričel tudi s pozivi na dopolnitev, v kolikor zahteve varčevalcev niso popolne.

 

Z objavo datuma pridobitve podatkov v Uradnem listu Republike Slovenije se bo pričel postopek za vse varčevalce Glavne podružnice Sarajevo, ki so vložili zahtevo za verifikacijo. Vendar  bo postopek verifikacije varčevalcev, za katere Republika Slovenija ne bo pridobila vseh podatkov iz arhiva Glavne podružnice Sarajevo, bolj zahteven in posledično lahko tudi daljši.