Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obravnava ugovorov v času sodnih počitnic

V primerih, ko je bil vložen ugovor in je Sklad izdal odločbo je potrebno pri teku rokov za vložitev tožbe poleg členov od 99. do 101. Zakona o splošnem upravnem postopku upoštevati tudi 83. člen Zakona o sodiščih, ki ureja sodne počitnice. V času od 15. julija do 15. avgusta sodišča v Republiki Sloveniji opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, ki so kot take določene z zakonom (npr. začasne odredbe, varstvo in vzgoja otrok, preživninske obveznosti itd). Tako v postopkih verifikacije, ko je Sklad izdal odločbo in ima stranka možnost vložiti tožbo v upravnem sporu, procesni rok (rok za vložitev tožbe) v času sodnih počitnic ne teče. Če je bila vročitev odločbe opravljena v času sodnih počitnic, začne procesni rok teči prvi naslednji dan po izteku sodnih počitnic. Prav tako se v času sodnih počitnic procesni rok ne more izteči. Tek roka se s sodnimi počitnicami prekine.