Skoči na vsebino

NOVICA

Obravnava ugovorov v času sodnih počitnic

V primerih, ko je bil vložen ugovor in je Sklad izdal odločbo je potrebno pri teku rokov za vložitev tožbe poleg členov od 99. do 101. Zakona o splošnem upravnem postopku upoštevati tudi 83. člen Zakona o sodiščih, ki ureja sodne počitnice. V času od 15. julija do 15. avgusta sodišča v Republiki Sloveniji opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, ki so kot take določene z zakonom (npr. začasne odredbe, varstvo in vzgoja otrok, preživninske obveznosti itd). Tako v postopkih verifikacije, ko je Sklad izdal odločbo in ima stranka možnost vložiti tožbo v upravnem sporu, procesni rok (rok za vložitev tožbe) v času sodnih počitnic ne teče. Če je bila vročitev odločbe opravljena v času sodnih počitnic, začne procesni rok teči prvi naslednji dan po izteku sodnih počitnic. Prav tako se v času sodnih počitnic procesni rok ne more izteči. Tek roka se s sodnimi počitnicami prekine.