Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pridobivanje dokumentacije o varčevalcih LB v BiH še ni končano

Ljubljana, 31. avgust 2016 – Slovenija nadaljuje s prizadevanji za čim prejšnji začetek verifikacije neizplačanih deviznih vlog nekdanje Ljubljanske banke Glavne podružnice Sarajevo (LB GP Sarajevo). Ker še ni dobila vseh potrebnih podatkov, ki se poleg poslovalnice LB v Sarajevu nahajajo tudi v poslovalnici LB v Banja Luki, procesa verifikacije še ne more začeti. Slovenija upa, da bo skeniranje dokumentacije v Banja Luki, za katero podatki še niso na razpolago, možno čim prej, saj bi ji to omogočilo začetek postopkov za verifikacijo vlog varčevalcev nekdanje LB GP Sarajevo in njihovo čim prejšnje poplačilo. Prva izplačila bi bila tako možna še pred koncem leta.

 

 

Avgusta se je zaključilo skeniranje razpoložljive dokumentacije v arhivih v Sarajevu, trenutno pa poteka predaja podatkov izvajalca naročniku. Skenirane podatke je namreč treba pred prevzemom ustrezno urediti, da jih bo možno vnesti v obstoječo elektronsko bazo.

 

Skeniranje dokumentacije, ki se nahaja v poslovalnici v Sarajevu, sicer ni dovolj, da bi Slovenija pridobila celovito bazo podatkov, ki je nujna za odločanje o vlogah varčevalcev. Za to mora dobiti tudi dostop do podatkov, ki se nahajajo v poslovalnici LB v Banja Luki na območju Republike Srbske. Seznanjeni smo, da je Republika Srbska začela s potrebnimi aktivnostmi, ki bi Sloveniji omogočile dostop do tega arhiva, in upamo, da se bo to zgodilo kar se da hitro.

 

Čim prejšnja izvedba skeniranja je predvsem v korist varčevalcev, saj je odločanje o zahtevkih za verifikacijo neizplačanih vlog varčevalcev LB v BiH v skladu z zakonom o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić odloženo do pridobitve potrebnih podatkov.  

 

Po končanem skeniranju in prevzemu vse potrebne dokumentacije bo Slovenija skladno z aprila sklenjenim dogovorom z BiH to dokumentacijo v najkasneje šestih tednih vnesla v elektronsko bazo podatkov. Ko bo v Uradnem listu RS objavljen datum pridobitve podatkov, bo začel Sklad RS za nasledstvo obravnavati tudi vloge varčevalcev nekdanje LB GP Sarajevo. Tedaj bo pričel teči trimesečni rok, v katerem bo odločal o popolnih vlogah, v primeru nepopolnih pa bo varčevalce sproti pozival, naj jih ustrezno dopolnijo.

 

Do prvih izplačil bi lahko prišlo še pred koncem letošnjega leta, vendar je za to ključno, da se skeniranje dokumentacije poslovalnice LB v Banja Luki zaključi še septembra in da se v tem mesecu objavi tudi datum pridobitve podatkov. Prav tako je ključno, da varčevalci oddajo popolne vloge, za katere bo možno hitro preveriti, ali je zahtevek ustrezen. Če bi bilo to izpolnjeno in se varčevalci na informativni izračun ne bi pritožili, so prva izplačila možna še pred koncem leta.

 

Slovenija bo pridobljene podatke iz arhivov v BiH v postopku verifikacije uporabila na enak način kot podatke varčevalcev LB na Hrvaškem, za katere verifikacija že poteka. Postopek je predpisan z zakonom, ki ga je Slovenija sprejela julija 2015 in je podlaga za odločanje.

 

Slovenija sicer dosledno in skladno s sprejeto zakonodajo izvršuje sodbo v zadevi Ališić. Doslej je izdala že več kot 7000 informativnih izračunov v skupni vrednosti 85 milijonov evrov. Izplačani so bili vsi tisti informativni izračuni, ki so postali pravnomočni, to je več kot 4200 izračunov v skupni vrednosti 54 milijonov evrov.