Skoči na vsebino

NOVICA

Vodič do popolne zahteve za verifikacijo

Sklad Republike Slovenije za nasledstvo v vlogah varčevalcev pogosto opaža iste napake, zato želimo s tem vodičem spomniti na nekaj ključnih elementov, ki jih potrebuje vsaka popolna vloga:

 

-          Kopija veljavnega osebnega dokumenta upravičenca

-          Davčna številka (v kolikor je upravičenec državljan EU oz. EGP ali ima račun za izplačilo na območju EU oz. EGP)

-          Sklep o dedovanju, na katerem je žig pravnomočnosti in iz katerega je razvidna številka devizne vloge Ljubljanske banke
(npr. 45678/87)

-          Pogodbi o dosmrtnem preživljanju mora biti vedno priložen smrtni list

-          Pooblastilo za sprejem izplačila (v kolikor se sredstva nakažejo na račun neke druge osebe) z overjenim podpisom upravičenca

-          Overitev podpisa upravičenca je nujna (več o tem lahko preberete na tej povezavi)

-          Dokazila o obstoju devizne vloge (tudi morebitne preluknjane knjižice, če upravičenec z njimi razpolaga)

-          Priloga 1 (izjava, da devizna vloga ni bila prenesena na drugo osebo, ki jo podpiše upravičenec)

-          Priloga 2 (podatki o imetniku in številki računa, na katerega se bo izvedlo izplačilo v EUR), ki jo potrdi banka

-          V kolikor se je ime ali priimek upravičenca spremenil, je potrebno priložiti potrdilo

 

Prav tako prosimo upravičence, da preverijo, ali so sporočeni podatki o njihovem računu za nakazilo pravilni in čim prej javijo morebitne spremembe. Upravičence tudi prosimo, da v primeru preselitve čim prej sporočijo nov kontaktni naslov.