Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Informacija o poteku postopka verifikacije

Sklad Republike Slovenije za nasledstvo je skupno prejel preko 38.500 pravočasnih zahtev za verifikacijo, od katerih se jih nekaj več kot polovica nanaša na LB Glavno podružnico Zagreb, preostanek pa na LB Glavno podružnico Sarajevo.

 

Zakonski rok za vlaganje zahtev za verifikacijo neizplačanih deviznih vlog, določen z Zakonom o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15; ZNISESČP), se je dokončno iztekel dne 31. 12. 2017.

 

Do 30. 9. 2018 je Sklad izdal že več kot 36.200 odločitev o prejetih zahtevah za verifikacijo, od tega se preko 19.110 izdanih odločitev nanaša na Glavno podružnico Zagreb. Postopek verifikacije za Glavno podružnico Sarajevo poteka šele od 21. 10. 2016, ko so bili skladno z ZNISESČP za to izpolnjeni vsi pogoji, in v tem času je bilo izdanih že več kot 17.090 odločitev.

 

Skupno je bilo izdanih preko 32.880 informativnih izračunov v skupni vrednosti 293,5 mio EUR, od tega preko 18.670 informativnih izračunov v skupni višini 163,6 mio EUR v zvezi z deviznimi vlogami Glavne podružnice Zagreb ter preko 14.210 informativnih izračunov v skupni višini 129,9 mio EUR v zvezi z deviznimi vlogami Glavne podružnice Sarajevo. Zoper izdane informativne izračun je Sklad skupno prejel manj kot 1 % ugovorov.

 

Sklad je do 30. 9. 2018 izvedel že 31.825 izplačil pravnomočnih informativnih izračunov in odločb, v skupni vrednosti 284,6 mio EUR. Na Glavno podružnico Zagreb se nanaša 18.025 izplačil v vrednosti 158,9 mio EUR, na Glavno podružnico Sarajevo pa 13.800 izplačil v vrednosti 125,7 mio EUR.

 

Zaradi hitrejšega zaključka posameznih postopkov Sklad vlagatelje, ki so pravočasno vložili svoje zahteve za verifikacijo glede na določila ZNISESČP oziroma njihove dediče, ponovno poziva, da čim prej odgovorijo na Skladove zahteve za dopolnitev in posredujejo s tem povezano manjkajočo dokumentacijo ter še naprej ažurno sporočajo vse relevantne spremembe za izvedbo posameznih postopkov in spremembe svojih kontaktnih podatkov ter da ob prejetju informativnega izračuna tudi dobro preverijo pravilnost računa, na katerega bo izvedeno izplačilo, oziroma se na svoji banki prepričajo, da je račun res aktiven.