Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

O meddržavni tožbi Slovenije proti Hrvaški bo razsojal veliki senat ESČP v Strasbourgu

Ljubljana, 19. decembra 2018 - Slovenija je danes prejela obvestilo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu, da bo o meddržavni tožbi Slovenije proti Hrvaški, ki se nanaša na terjatve Ljubljanske banke (LB) proti pravnim osebam s sedežem na Hrvaškem, razsojal veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. Velik senat bo odločil tako o dopustnosti meddržavne tožbe kot o njeni vsebinski utemeljenosti.

 

Slovenija je 15. septembra 2016 na ESČP vložila meddržavno tožbo proti Hrvaški glede terjatev LB do hrvaških podjetij. V skladu s 33. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah (Konvencija) Slovenija obvešča ESČP, da je Hrvaška kršila Konvencijo, ker sta hrvaška sodna in izvršilna oblast s svojim sistematičnim ravnanjem nezakonito prikrajšali LB za njeno premoženje. LB v 25 letih ni mogla izterjati svojih terjatev do hrvaških podjetij. S tovrstnim ravnanjem so se dolžniki LB na Hrvaškem izognili poplačilu svojih dolgov.

 

Slovenija v meddržavni tožbi zatrjuje, da je Hrvaška s svojim ravnanjem kršila več določb Konvencije, med drugim tiste, ki zagotavljajo pravico do mirnega uživanja premoženja, pravico do poštenega sojenja, pravico do učinkovitega pravnega sredstva in pravico do enake obravnave.

 

V meddržavni tožbi in naknadnih vlogah je Slovenija opredelila 48 primerov, t.j. sodnih postopkov na Hrvaškem, v katerih je Hrvaška na različne načine nezakonito preprečila LB, da bi izterjala svoje terjatve do hrvaških podjetij. V teh postopkih je LB uspelo izterjati le neznaten del svoj terjatev (v vrednosti približno 320 evrov). Povprečen čas, ki so ga potrebovala hrvaška sodišča za sprejetje končne odločitve v teh primerih, je močno presegel pravne standarde sojenja v razumnem roku.

 

V zahtevku za pravično zadoščenje je ocenjena škoda, ki je v omenjenih 48 primerih nastala LB zaradi kršitve pravic, ki ji pripadajo po Konvenciji, in znaša 429,5 milijona evrov.

 

Glede na dolgoletna neuspešna pogajanja in pogovore s Hrvaško o problematiki LB ter tudi dejstvo, da sosednja država ne spoštuje dogovorjenih obveznosti, se je kot edina možnost za rešitev tega spora pokazala uporaba pravnih sredstev na mednarodni ravni. Slovenija se je po tem, ko so bila na Hrvaškem izčrpana vsa pravna sredstva, odločila za meddržavno tožbo. Slovenija pričakuje, da bo ESČP po odločitvi o pravici do premoženja deviznih varčevalcev (zadeva Ališić) našlo pravično rešitev tudi v primeru kršitve pravic LB glede njenih terjatev do podjetij na Hrvaškem.