Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Informacija o poteku postopka verifikacije

Sklad je do izteka roka za vlaganje zahtev za verifikacijo skladno z določili ZNISESČP, to je do 31. 12. 2017, prejel preko 38.500 zahtev za verifikacijo.

 

Sklad je do 31. 12. 2018 odločil o preko 37.175 posamičnih zadevah, od tega je 33.455 varčevalcem izdal informativne izračune, ki vključujejo tako znesek glavnic kot obresti, v skupni vrednosti 296,9 milijona EUR. Na podlagi že izdanih informativnih izračunov, ki so postali pravnomočne odločbe, pa je bilo varčevalcem nekdanje Glavne podružnice Sarajevo in Glavne podružnice Zagreb do konca leta 2018 izvršenih več kot 33.080 izplačil v skupni višini 293,9 milijona EUR.

  

 

LB Zagreb

LB Sarajevo

SKUPAJ

Odločeno

 

 

Preko 19.495 zadev

 

 

Preko 17.680 zadev

 

 

Preko 37.175 zadev

 

Od tega izdani informativni izračuni

18.850

v znesku 164,3 mio EUR

14.605

v znesku 132,6 mio EUR

33.455

v znesku 296,9 mio EUR

Plačila

163,5 mio €

18.710 upravičencem

130,4 mio €

14.370 upravičencem

293,9 mio €

33.080 upravičencem     

Ugovori zoper informativne izračune

190 (1,0%)

100 (0,7 %)

290 (0,9 %)

 Vir: Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad.

 

Sklad je do 31. 12. 2018 sicer odločil o več kot 37.175 zahtevah za verifikacijo, a ker je bilo ob tem v določenih primerih sprejeto več procesno oziroma tudi vsebinsko različnih posamičnih odločitev, je Sklad skupno izdal več kot 38.610 posamičnih odločitev.

 

Zaradi hitrejšega zaključka posameznih postopkov Sklad vlagatelje oziroma njihove dediče, ki so vložili svoje zahteve za verifikacijo, a še niso prejeli odločitve Sklada, ponovno prosi, da Skladu ažurno sporočajo spremembe kontaktnih podatkov in vse ostale relevantne spremembe za izvedbo posameznih postopkov, ter da ob prejetju informativnega izračuna tudi dobro preverijo pravilnost računa, na katerega bo izvedeno izplačilo, oziroma se na svoji banki prepričajo, da je račun res aktiven.