Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA PODROČJA

Sporazum o vprašanjih nasledstva je bil podpisan 29. junija 2001 na Dunaju in je edini mednarodni sporazum, ki ureja pravice in obveznosti med državami naslednicami po razpadu nekdanje SFRJ. Slovenija je Sporazum ratificirala 12. julija 2002 (Uradni list RS, št. 71/02), veljati pa je začel 2. junija 2004. Republika Slovenija, tako kot ostale države naslednice nekdanje SFRJ, za izvajanje Sporazuma imenuje visokega predstavnika za nasledstvo, ki sodeluje v Stalnem skupnem odboru visokih predstavnikov.

 

V zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva in drugimi nasledstvenimi vprašanji Sklad, v sodelovanju z visokim predstavnikom, opravlja naslednje naloge:

  • skrbi za uveljavljanje pravic in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje SFRJ,
  • koordinira sodelovanje državnih organov in drugih institucij, ki so pooblaščene za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva, glede spornih vprašanj, ki nastanejo ob njegovem izvrševanju,
  • koordinira pripravo izhodišč za pogajanja, poročil in predlogov odločitev v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije,
  • koordinira delo delegacij Republike Slovenije o pogajanjih v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva in drugimi vprašanji, povezanimi z nasledstvom nekdanje SFRJ,
  • koordinira delo delovnih skupin za nasledstvena vprašanja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije,
  • zagotavlja ustrezno strokovno podporo za zavarovanej interesov Republike Slovenije v postopkih uveljavljanja terjatev in poravnavanja obveznosti,
  • opravlja druge naloge, ki so povezane z vprašanji nasledstva nekdanje SFRJ.      

V zvezi z izvajanjem Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP) je Sklad pristojen za odločanje o prevzemu izpolnitve posamezne neizplačane stare devizne vloge v postopku verifikacije.