Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Informacija o poteku postopka verifikacije


Sklad je do izteka roka za vlaganje zahtev za verifikacijo skladno z določili ZNISESČP, to je do 31. 12. 2017, prejel preko 38.500 zahtev za verifikacijo.   Sklad je do 31. 12. 2018 odločil o preko 37.175 posamičnih zadevah, od...

O meddržavni tožbi Slovenije proti Hrvaški bo razsojal veliki senat ESČP v Strasbourgu


Ljubljana, 19. decembra 2018 - Slovenija je danes prejela obvestilo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu, da bo o meddržavni tožbi Slovenije proti Hrvaški, ki se nanaša na terjatve Ljubljanske banke (LB)...

Zaključevanje izvrševanja sodbe ESČP v zadevi Ališić


Sklad RS za nasledstvo je do 31. 12. 2017, ko se je iztekel roka za vlaganje zahtev za verifikacijo neizplačanih starih deviznih vlog Ljubljanske banke, Glavne podružnice Zagreb in Glavne podružnice Sarajevo, prejel več kot 38.500...

Informacija o poteku postopka verifikacije


Sklad Republike Slovenije za nasledstvo je skupno prejel preko 38.500 pravočasnih zahtev za verifikacijo, od katerih se jih nekaj več kot polovica nanaša na LB Glavno podružnico Zagreb, preostanek pa na LB Glavno podružnico...

Informacija o poteku postopka verifikacije


Sklad Republike Slovenije za nasledstvo je do 31. 5. 2018 prejel že preko 38.500 zahtev za verifikacijo, od katerih se jih nekaj več kot polovica nanaša na LB Glavno podružnico Zagreb, preostanek pa na LB Glavno podružnico...

Pravnomočna sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije iz naslova izvajanja ZNISESČP


Upravno sodišče Republike Slovenije je v zadevi št. I U 805/2017-27 z dne 24. 4. 2018 izdalo sodbo, s katero je bila tožba v upravnem sporu tožnika, nekdanjega varčevalca Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Glavne podružnice...

Svet Evrope uradno zaključil nadzor nad izvrševanjem sodbe v zadevi Ališić


Ljubljana, 15. marec 2018 - Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope v Strasbourgu je danes sprejel končno resolucijo, s katero je Svet Evrope tudi uradno zaključil nadzor nad izvrševanjem sodbe Evropskega sodišča za človekove...