Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMATIVNI IZRAČUN

 

Upravičencem, ki so informativne izračune že prejeli, pojasnjujemo, da v kolikor se z izdanim informativnim izračunom strinjajo, nadaljnji koraki iz njihove strani niso več potrebni. Skladu torej ni treba posebej sporočati, da se z izračunom strinjajo. Sklad bo v tem primeru počakal, da od dneva vročitve izračuna poteče predpisani 30-dnevni rok za vložitev ugovora, in v kolikor ugovor ne bo vložen, bo nakazal znesek, skupaj s pripisanimi obrestmi od dneva izdaje izračuna do dneva izplačila, 30. dan po pravnomočnosti.

 

Pojasnjujemo tudi, da se stranka ugovoru zoper informativni izračun ne more odpovedati. ZNISESČP namreč te možnosti stranki ne daje. Ker je postopek verifikacije poseben upravni postopek, se v skladu s četrtim odstavkom 7. člena ZNISESČP za vsa vprašanja, ki niso urejena v ZNISESČP, uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki v 229.a členu ureja le možnost odpovedi pritožbi. Ker pa ZNISESČP v 3. odstavku 15. člena določa, da zoper odločbe Sklada pritožba ni dovoljena, iz tega izhaja, da se ji stranka ne more odpovedati.
 
Upravičence v zvezi s prejetimi informativnimi izračuni naprošamo, da na njem še enkrat preverijo točnost podatkov o računu, na katerega bo Sklad nakazal sredstva in morebitne popravke takoj sporočijo Skladu. V skladu s 17. členom ZNISESČP mora upravičenec obvestiti Sklad o morebitnih spremembah podatkov pisno v roku za vložitev ugovora zoper informativni izračun (oziroma v primeru vložitve ugovora do izdaje odločbe o zahtevi za verifikacijo).

 

Glede davčne obravnave izplačil izpostavljamo prvi odstavek 19. člena ZNISESČP, ki določa, da se od obresti neizplačane stare devizne vloge (obračunanih za leto 1992 in dalje), izplačanih fizični osebi, ne plačuje dohodnine v Republiki Sloveniji, razen če so obresti izplačane fizični osebi, ki je pridobila terjatev iz naslova neizplačane stare devizne vloge od upravičenca na podlagi veljavnega pravnega posla, v okviru opravljanja dejavnosti. Od obresti izplačanih civilni pravni osebi ali fizični osebi, ki je pridobila terjatev iz naslova neizplačane stare devizne vloge na podlagi veljavnega pravnega posla, v okviru opravljanja dejavnosti, se ne izračuna, odtegne in plača davčnega odtegljaja po zakonu, ki ureja dohodnino, ali zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.

 

Upravičencem, ki niso državljani Republike Slovenije, pa priporočamo, da se za pojasnila glede davčne obravnave omenjenih izplačil obrnejo na davčni organ svoje države. V kolikor bi upravičenec pred davčnim organom svoje države potreboval dodatna pojasnila glede informativnega izračuna ali podrobnejšo razčlenitev obresti po posameznih letih, mu jo bo Sklad poslal, na podlagi njegove pisne zahteve.