Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

 

Zakon o Skladu RS za nasledstvo in visokem predstavniku RS za nasledstvo (ZSNVPN, Uradni list RS, št. 29/06, 105/09 – odl. US in 59/10)

 

Akt o ustanovitvi Sklada RS za nasledstvo, javnega sklada (Uradni list RS, št. 40/06)

 

Sporazum o vprašanjih nasledstva (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 20/02)

 

Zakon o javnih skladih (ZJS-1, Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B)

 

Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08(ZNISESČP, Uradni list RS, št. 48/15)

 

Sodba v zadevi Ališić in dva druga proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (pritožba št. 60642/08)

 

Javni poziv za vlaganje zahtev za verifikacijo neizplačanih starih deviznih vlog (Uradni list RS št. 81/15)

 

Pravilnik o vsebini in obliki zahteve za verifikacijo neizplačane stare devizne vloge, katerega priloga in njegov sestavni del je tudi obrazec Zahteva za verifikacijo neizplačane stare devizne vloge - s prilogami (Uradni list RS št. 81/15)

 

Navodila za izpolnjevanje obrazca zahteve za verifikacijo.

 

Zaključki, doseženi na sestanku med oblastmi Bosne in Hercegovine in Republike Slovenije pod pokroviteljstvom Oddelka za izvrševanje sodb Evropskerga sodišča za človekove pravice, ki je potekal v Sarajevu 6. In 7. aprila 2016 glede izvrševanja sodbe v zadevi Ališić (pritožba št. 60642/08)

 

Odredba o objavi datuma pridobitve podatkov iz četrtega dostavka 9. člena ZNISESČP